Convocatòria Erasmus+ 2024

Oportunitats per als alumnes de Formació Professional de Grau Superior de realitzar pràctiques no remunerades a l’estranger per a augmentar l’ocupabilitat i millorar les seves expectatives laborals.

 • La durada de l’estada serà de 60 dies i màxim de 12 mesos.
 • L’alumne/a rebrà una beca que cobrirà part de l’estada. La resta de despeses aniran a càrrec de l’alumne/a.
 • L’alumne/a rebrà la quantia de la beca per transferència bancària, per la qual cosa s’haurà de notificar el número IBAN del compte corrent del qual serà titular en el moment de fer la sol·licitud.
 • Per a realitzar la mobilitat, l’alumne/a haurà de tenir tres assegurances: mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil. En cas de no tenir-ho, el centre podrà ajudar a gestionar-los.
 • L’empresa/organització d’acolliment pot ser facilitada pel centre o pel mateix alumne si disposa d’un contacte a l’estranger. Fins al moment el centre ha realitzat estades a França, Irlanda, Malta i Regne Unit. Es poden realitzar estades en països del Programa. Més informació aquí.

OBJECTIUS DE LA MOBILITAT: 

 • Millorar la competència lingüística, professional i social dels participants.
 • Crear llaços professionals amb les organitzacions d’acolliment per a possibles projectes futurs.
 • Enriquir l’entorn acadèmic i professional del centre educatiu i les empreses de destí.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.
 • Millorar la qualitat de treball i les activitats dels estudiants i del personal d’FP.

REQUISITS D’ACCÉS

 • Estar matriculat en el mòdul de FCT en un cicle formatiu de Grau Superior el curs escolar per al qual se sol·licita la beca. També poden participar els acabats de graduar en el termini d’un any des de l’obtenció de la seva titulació
 • Evidenciar coneixements d’anglès o del idioma del país on es realitza l’estada, amb nivell B1 o superior. (no fa falta acreditació oficial)
 • Posseir nacionalitat europea o permís de residència (a Espanya) durant el període de realització de la mobilitat

*Possibilitat de beca per a beneficiaris d’FP amb Necessitats Especials o procedents d’entorns desfavorits.

Les mobilitats KA131-HED atorgades en aquesta convocatòria són:

8 mobilitats per a Estudiants
2 mobilitat per a Personal d’FP

Aquestes mobilitats es realitzaran entre l’1 de juny de 2024 al 31 de maig de 2025.

1 – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Quan: del l’1 al 19 de desembre

On: enviar tot per correu electrònic a internacional@escolajoan23.com


2 – PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE SELECCIÓ

Quan: el 12 de gener

Llista  DOCUMENT LLISTAT ALUMNAT INCLÒS/EXCLÒS PROCÉS DE SELECCIÓ


3 – PERÍODE DE RECLAMACIÓ

Com: Emplenar degudament el formulari de reclamació de l’Estudiant o el formulari de reclamació del Personal FP

Quan: del 15 al 19 de gener

On: enviar per correu electrònic a internacional@escolajoan23.com

+Entrevistes:

Quan: del 22 al 26 de gener

On: s’enviarà data i aula per correu electrònic als alumnes pre-seleccionats.


4- PUBLICACIÓ DEFINITIVA DELS RESULTATS DE SELECCIÓ

Quan: el 24 de gener

 • Llista:  DOCUMENT RESULTATS ADMESOS SELECCIÓ (PROVISIONAL)

Quan: el 9 de febrer

 • Llista:  DOCUMENT RESULTATS ADMESOS SELECCIÓ (DEFINITIVA)

DOCUMENTS

Formularis de sol·licitud: 

Criteris de selecció i barems:

Formularis de reclamació:


Aquí tens enllaços a pàgines que poden ser útils a l’hora d’obtenir més informació sobre aspectes relacionats amb el projecte Erasmus +.

Què fer ABANS d’anar-se?

 • Prova inicial d’avaluació del curs OLS (Online Linguistic Support). L’alumne rebrà les instruccions per realitzar la prova un parell de mesos abans d’anar-se.
 • La OLS és una plataforma online on es comprova el nivell d’anglès (o qualsevol idioma estranger) de l’alumne abans i després de l’estada. També proporciona suport lingüístic a l’alumne abans i durant l’estada perquè aquest millori els seus coneixements de l’idioma i pugui treure el màxim profit possible a l’experiència Erasmus.
 • Aconseguir la targeta sanitària europea (E-111). Amb aquesta targeta l’estudiant podrà obtenir atenció mèdica de manera gratuïta a Europa. Pots obtenir informació més detallada i indicacions de com aconseguir-la i/o renovar-la en aquest enllaç o aquí. .
 • Signar el conveni de subvenció, on s’especificaran les obligacions, drets i condicions sota les quals els participants es podran beneficiar de la beca Erasmus+. El document serà signat pel participant i el coordinador del centre.
 • Signar el conveni de pràctiques o formació, on es detallarà el pla d’activitats a realitzar pel participant, el qual estarà signat per l’organització d’origen (centre), el participant i per l’organització d’acolliment (empresa).
 • Signar el consentiment informat i el full de protecció de dades.
 • Informar-se sobre la cultura i els costums del país d’acolliment.

Què fer DURANT l’estada?

 • Continuar amb el curs OLS en cas d’haver-ho sol·licitat.
 • Realitzar la mobilitat de manera eficient i responsable.
 • Mantenir contacte regular amb el tutor de l’organització d’origen i informar de qualsevol problema i / o imprevist.
 • Omplir tota la informació sobre les pràctiques a l’aplicatiu qBid i portar signat el conveni.
 • Redactar la memòria assíduament sobre l’experiència Erasmus+.

Què fer DESPRÉS de l’estada?

 • Prova final d’avaluació del curs OLS (Online Linguistic Support) durant els primers 15 dies des de la volta (només per a estudiants).
 • Lliurar els documents i/o certificats que la institució d’acolliment haurà remès al participant (certificat d’aprofitament, informe d’avaluació, etc.).
 • Emplenar el qüestionari de la UE
 • Difondre l’experiència i participar de les activitats de promoció del programa Erasmus + que es facin en el centre educatiu el futur.

MOBILITAT DE PERSONAL D’FP

Oportunitats per als professors i el personal no docent de realitzar activitats de desenvolupament professional per a millorar les seves competències i ampliar el seu coneixement de l’idioma estranger (Formació i observació d’activitats professionals/jobshadowing).

 • La durada de l’estada serà de 5 a 30 dies.
 • El Personal d’FP rebrà una beca que cobrirà part de l’estada. La resta de despeses aniran a càrrec del participant.
 • Per a realitzar la mobilitat, el personal d’FP ha de tenir tres assegurancesassegurança mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil. En cas de no tenir-los, el centre podrà ajudar a gestionar-los.

REQUISITS D’ACCÉS

 • Professorat o personal no docent adscrit a Formació Professional de Grau Superior que treballi en el centre.
 • Posseir un contracte de treball indefinit o una antiguitat mínima de 2 anys.
 • Evidenciar coneixements mínims d’idioma, preferiblement B2.

TIPUS D’ESTADA

 • Formació: aquesta activitat permet el desenvolupament professional del personal docent i no docent en forma d’accions de formació a l’estranger (excepte conferències i congressos) en un centre autoritzat/homologat. El Personal i PAS ha de buscar el centre on desitja fer l’activitat.
 • Observació d’activitats professionals (Job shadowing): aquesta mobilitat implica passar un període de temps amb un expert i observar i seguir-lo durant les seves tasques diàries. El Personal d’FP ha de buscar l’empresa on desitja fer l’activitat. Es poden realitzar estades en països del Programa. (Llistat de països aquí).

DOCUMENTACIÓ

Formularis de sol·licitud: 

Criteris de selecció i barems: 

Formularis de reclamació: 

Aquí tens enllaços a pàgines que poden ser útils a l’hora d’obtenir més informació sobre aspectes relacionats amb el projecte Erasmus +.

Carta erasmus d’educació superior periode 2021-2027– ECHE- (anglès):

Carta erasmus d’educació superior periode 2021-2027 – ECHE- (castellà):

Carta erasmus d’educació superior periode 2014-2020– ECHE- (anglès):

Declaració de la Política Erasmus:

Més Info?

Per a més informació, emplena el formulari de l’apartat contacte o envía un e-mail a internacional@escolajoan23.com

Anteriors projectes Erasmus+

Convocatòria Erasmus+ 2023
Projecte Erasmus+ 22/24
Projecte Erasmus+ 21/23
Projecte Erasmus+ 20/22
Projecte Erasmus+ 19/21
Projecte Erasmus+ 18/20
Projecte Erasmus+ 17/19