CFGM Manteniment Electromecànic

Nivell:
CF de Grau Mitjà

Família professional:
Instal·lació i Manteniment

Durada:
2 anys

CFGM Gestión Administrativa
Inscripció

Objectiu general Curs Manteniment Electromecànic

Muntar i mantenir maquin√†ria, equipo industrial i l√≠nies automatitzades de producci√≥ d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat, de prevenci√≥ de riscos laborals i respecte ambiental.

Accès CFGM Manteniment Electromecànic

Pots accedir a un cicle formatiu de grau mitj√† quan reuneixis algun dels seg√ľents requisits:
Accés directe:

 • Estar en possessi√≥ del t√≠tol de Graduat en Educaci√≥ Secund√†ria Obligat√≤ria o d’un nivell acad√®mic superior.
 • Estar en possessi√≥ d’un t√≠tol Professional B√†sic (Formaci√≥ Professional B√†sica).

Accés mitjançant prova: (per als qui no tinguin algun dels requisits anterior)

 • Haver superat la prova d’acc√©s a cicles formatius de grau mitj√† (es requerir√† tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realitzaci√≥ de la prova).
 • Haver superat el curs d’acc√©s a grau mitj√†.

Modalitat del Curs Gestió Administrativa

 • Modalitat Presencial/Semipresencial
 • Modalitat Dual

Pla d’Estudis Curs Manteniment Electromec√†nic

M01: Tècniques de fabricació 165h
UF 1: Interpretació gràfica.
UF 2: Metrologia i materials.
UF 3: Mecanització.

M02: T√®cniques d’uni√≥ i muntatge 99h
UF 1: Procediments de muntatge i unió.
UF 2: Conformació i unions no soldades.
UF 3: Soldadura.

M03: Electricitat i automatismes elèctrics 198h
UF 1: Mesures en circuits elèctrics.
UF 2: Instal·lacions electrotècniques.
UF 3: Quadres elèctrics.

M04: Automatismes pneumàtics i hidràulics 165h
UF 1: Automatismes pneumàtics
UF 2: Automatismes hidràulics.
UF¬†3: Programaci√≥ d’automatismes pneum√†tics i hidr√†ulics.

M05: Muntatge i manteniment mecànic 165h
UF 1: Elements de màquines.
UF 2: Muntatge i posada en marxa de màquines.
UF 3: Manteniment mecànic.

M06: Muntatge i manteniment electricoelectrònic 165h
UF 1: Màquines elèctriques.
UF 2: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques.
UF 3: Sistemes automàtics per a màquines elèctriques.

M07: Muntatge i manteniment de línies automàtiques 132h
UF 1: Organització del manteniment industrial.
UF 2: Processos auxiliars de producció.
UF 3: Sistemes mecatrònics.
UF 4: Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics.

M08: Formació i Orientació Laboral 66h
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

M09: Empresa i iniciativa emprenedora 66h
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

M10: Anglès tècnic 99h
UF 1: Anglès tècnic.

M11: Síntesi 297h
UF 1: Síntesi.

M12: Formació en Centres de Treball 383h

Titulació del Curs Manteniment Electromecànic

T√ćTOL OFICIAL:¬† T√ąCNIC EN MANTENIMENT ELECTROMEC√ÄNIC

SORTIDES PROFESSIONALS

Treballar en empreses p√ļbliques o privades com:

 • Instal¬∑lador el√®ctric-electr√≤nic de l√≠nies de producci√≥ automatitzades.
 • Mantenidor el√®ctric-electr√≤nic de l√≠nies de producci√≥ automatitzades.
 • Mec√†nic de manteniment.
 • Muntador industrial.
 • Mantenidor de l√≠nia automatitzada
 • Muntador de b√©ns d’equip.
 • Muntador d’equips el√®ctrics.
 • Muntador d’equips electr√≤nics.
 • Muntador d’automatismes pneum√†tics i hidr√†ulics

Continuar estudiant:

 • Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Un altre Cicle Formatiu de Grau Mitj√†
 • Batxillerat.

Emplena el formulari o envia’ns un e-mail a info@esitfp.com i ens posarem en contacte amb tu.

Inscripció