Formació a les Empreses

Esit FP sempre s’ha caracteritzat per tenir una estreta relació amb la xarxa empresarial, mostra de col·laboració i d’una voluntat de sumar esforços i crear sinergies. Des de la formació professional hi ha diferents vies de connexió amb les empreses, des de l’alternança entre les classes i les pràctiques en les empreses (FCT) a la modalitat de formació professional en la qual l’alumne rep part de la seva formació en el centre educatiu i la resta en l’empresa (DUAL).

Formació en Centres de Treball

¿Com ho pots fer?

Formació Professional DUAL

¿Vols fer una formació Dual?