Informaci贸 General Preinscripci贸

En aquesta p脿gina trobar脿s tota la informaci贸 relacionada amb la preinscripci贸 als cicles formatius de grau mitja i grau superior. A m茅s, dels terminis per fer la preinscripci贸 als cursos i el procediment que cal seguir per realitzar-ho.

Preinscripci贸 Grau Mitj脿

M茅s informaci贸 al web del Departament d鈥橢ducaci贸:
https://preinscripcio.gencat.cat

Novetat curs 2022-2023

La preinscripci贸 al Grau Mitj脿 consta de dos processos de preinscripci贸 diferents i un segon per铆ode d’admissi贸.

PROC脡S 1: ALUMNAT AMB CONTINU脧TAT D鈥橢SCOLARITZACI脫

Qui pot participar en el proc茅s per a l’alumnat amb continu茂tat d’escolaritzaci贸?

Poden participar en aquest proc茅s:

 1. L’alumnat que en el moment de presentar la sol路licitud est脿 cursant el 4t curs d’ESO o est脿 escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificaci贸 professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau b脿sic CFGB o formaci贸 professional b脿sica .
 3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’acc茅s (incl貌s si n’est脿 exempt 鈥揚FI鈥) o t茅 altres requisits d’acc茅s i que durant aquest any fa, com a m脿xim, 18 anys.

PROC脡S 2: RESTA D鈥橝LUMNAT

Qui pot participar en el proc茅s per a la resta de l’alumnat?

 1. L’alumnat que ha obtingut el t铆tol de l’ESO anteriorment a l’any en qu猫 es presenta la sol路licitud o que est脿 cursant el 4t curs de l’ESO, per貌 no ha participat en el proc茅s per a alumnat amb continu茂tat d’escolaritzaci贸, o no ha estat adm猫s en aquesta convocat貌ria.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificaci贸 professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau b脿sic CFGB que no ha participat en el proc茅s per a alumnat amb continu茂tat d’escolaritzaci贸 o no ha estat adm猫s en aquesta convocat貌ria.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formaci贸 espec铆fic per a l’acc茅s als cicles de grau mitj脿, ha superat la prova d’acc茅s (incl貌s si n’est脿 exempt) o t茅 altres requisits d’acc茅s i 茅s major de 18 anys; tamb茅 els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en qu猫 es presenta la sol路licitud de preinscripci贸 que no han participat en el proc茅s per a alumnat amb continu茂tat d’escolaritzaci贸, o que no hi han estat admesos.
 4. L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que, tenint els requisits acad猫mics d’acc茅s que estableix la normativa corresponent, no reuneix les condicions establertes per presentar la sol路licitud al proc茅s amb continu茂tat d’escolaritzaci贸.

Per fer la sol路licitud de preinscripci贸 cal presentar tota la documentaci贸 necess脿ria per acreditar la identitat de l鈥檃lumne sol路licitant i l鈥檃compliment dels criteris de prioritat d鈥檃ssignaci贸 de places. Es molt important escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripci贸, ja sigui un ordinador, una tauleta o un tel猫fon intel路ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Presentaci贸 de la sol路licitud de la preinscripci贸
Codi centre: 43003151

Existeixen dues possibilitats, disponibles en el web del Departament d鈥橢ducaci贸:

 1. Presentar la sol路licitud al registre electr貌nic

Requereix:

 • Identificaci贸 IdCat M貌bil (del tutor legal si l鈥檃lumne es menor d鈥檈dat)
 • Codi identificador de l鈥檃lumne o l鈥檃lumna el RALC
  Tots els alumnes que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d鈥檃lumnes de Catalunya, el RALC.

聽 聽 聽 聽 Si l鈥檃lumne/a no disposa del RALC, caldr脿 adjuntar:

聽 聽 聽 聽 聽Si 茅s menor d鈥檈dat:

 • Llibre de fam铆lia o altres documents relatius a la filiaci贸.
  Quan l鈥檃lumne estigui en situaci贸 d鈥檃colliment, el document que cal aportar 茅s la resoluci贸 d鈥檃colliment del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l鈥檃lumne.
  Si el sol路licitant 茅s estranger, necessitar脿 la targeta de resid猫ncia on consta el NIE o el passaport, i si 茅s estranger d鈥檜n pa铆s membre de la Uni贸 Europea li caldr脿 adjuntar el document d鈥檌dentitat del pa铆s d鈥檕rigen. Si 茅s major d鈥檈dat:
 • DNI, NIE, passaport o document d鈥檌dentitat d鈥檜n pa铆s membre de l鈥檃lumne o l鈥檃lumna.

Si 茅s major d鈥檈dat:

 • DNI, el NIE, el passaport o el document d鈥檌dentitat d鈥檜n pa铆s membre de l鈥檃lumne o l鈥檃lumna.
 1. Presentar la sol路licitud en suport inform脿tic

聽 聽 聽 聽 聽 聽聽聽 Si 茅s menor d鈥檈dat:

 • Llibre de fam铆lia o altres documents relatius a la filiaci贸.
  Quan l鈥檃lumne estigui en situaci贸 d鈥檃colliment, el document que cal aportar 茅s la resoluci贸 d鈥檃colliment del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l鈥檃lumne.
  Si el sol路licitant 茅s estranger, necessitar脿 la targeta de resid猫ncia on consta el NIE o el passaport, i si 茅s estranger d鈥檜n pa铆s membre de la Uni贸 Europea li caldr脿 adjuntar el document d鈥檌dentitat del pa铆s d鈥檕rigen.

Si 茅s major d鈥檈dat:

 • DNI, el NIE, el passaport o el document d鈥檌dentitat d鈥檜n pa铆s membre de l鈥檃lumne o l鈥檃lumna.

El tr脿mit en ambdues acaba amb l鈥檈nviament del formulari, on s鈥檃djunta la documentaci贸 acreditativa necess脿ria

————————

Documentaci贸 acreditativa d’admissi贸 en el proc茅s per a alumnat de continu茂tat d’escolaritzaci贸

 • Alumnat que est脿 cursant 4t d’ESO. Es consulta en les bases de dades del Departament. Si est脿 escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO o est脿 escolaritzat fora de Catalunya, cal adjuntar un certificat que indiqui que l’est脿 cursant el curs 2021-2022.
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificaci贸 professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau b脿sic o formaci贸 professional b脿sica, cal adjuntar un certificat que acrediti el programa cursat.
 • Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’acc茅s, no cal presentar documentaci贸, ja que es comprova que l’alumne/a t茅, com a m脿xim, 18 anys en el moment de presentar la sol路licitud.

Documentaci贸 acreditativa de la qualificaci贸 mitjana d鈥檈studis

 1. Els alumnes que han finalitzat l鈥ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant 4t d鈥橢SO actualment a Catalunya:
  • No cal presentar cap certificat de la qualificaci贸 mitjana de l鈥檈xpedient. Aquesta s鈥檕bt茅 de les bases de dades del Departament d鈥橢ducaci贸 i es mostra en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb la puntuaci贸 provisional 9 juny. Si no s鈥檋a pogut obtenir, caldr脿 presentar-lo abans de finalitzar el per铆ode de reclamaci贸 16 de juny
 2. Els alumnes que han finalitzat l鈥ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 han d鈥檃djuntar:
  • O b茅 la certificaci贸 acad猫mica de la qualificaci贸 mitjana num猫rica de l鈥檈tapa.
  • O b茅, en el cas d鈥檈studis antics, la p脿gina 27 del llibre d鈥檈scolaritat d鈥檈nsenyament b脿sica, si hi apareix la qualificaci贸 mitjana de l鈥檈tapa.
 3. Els alumnes que al路leguen un estudi estranger:
  • Si aquest estudi est脿 homologat a Catalunya des l鈥檃ny 2016, no聽cal presentar res. La qualificaci贸 s鈥檕bt茅 de l鈥檃plicaci贸 de gesti贸 d鈥檋omologacions.
 4. Alumnes que han realitzat proves d鈥檃cc茅s:
  • Els alumnes que han superat la prova d鈥檃cc茅s en convocat貌ries a partir de l鈥檃ny 2011, no聽cal presentar-ne el certificat. El Departament obt茅 la qualificaci贸 de l鈥檃plicaci贸 de gesti贸 de proves i es mostrar脿 en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb el barem provisional 9 juny. Si no s鈥檋a pogut obtenir, caldr脿 presentar-lo abans de finalitzar el per铆ode de reclamaci贸 16 de juny
  • Els alumnes que han superat la prova d鈥檃cc茅s en convocat貌ries anteriors al 2011 o en altres comunitats aut貌nomes, cal adjuntar la certificaci贸 d鈥檋aver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
  • Les persones que han superat la prova d鈥檃cc茅s a la universitat per a majors de 25 anys l鈥檃ny actual, cal adjuntar una c貌pia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matr铆cula cal presentar al centre el certificat de superaci贸 de la prova)

IMPORTANT: Consultar 聽de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb la puntuaci贸 provisional 9 juny per si no s鈥檋a pogut obtenir la nota i poder fer reclamaci贸

De manera excepcional, el centre disposar脿 de mitjans inform脿tics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realitzaci贸 de les gestions de manera telem脿tica. Per qualsevol dubte en aquest proc茅s, estem a la vostra disposici贸 en el correu: secretaria@escolajoan23.com

Proc茅s per a alumnat de continu茂tat d’escolaritzaci贸

 1. Alumnat que est脿 cursant 4t d’ESO o que est脿 escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO. Es reserven per a les sol路licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
 2. Per qui ha superat un programa de qualificaci贸 professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau b脿sic o formaci贸 professional b脿sica. Es reserven per a les sol路licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
 3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’acc茅s (incl貌s si n’est脿 exempt 鈥揚FI鈥 o t茅 altres requisits d’acc茅s i que durant aquest any fa, com a m脿xim, 18 anys). Es reserven per a les sol路licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places.


Proc茅s per a la resta de l’alumnat

 1. Les places s鈥檃ssignen a les vacants resultants de l鈥檕ferta final (7 juliol), finalitzada l鈥檃ssignaci贸 de l鈥檃lumnat adm猫s del proc茅s per a alumnat amb continu茂tat d鈥檈scolaritzaci贸, segons les vies d鈥檃cc茅s establertes en l鈥檃partat anterior.
M茅s Informaci贸

Preinscripci贸 Grau Superior

M茅s informaci贸 al web del Departament d鈥橢ducaci贸:
https://preinscripcio.gencat.cat

Per fer la sol路licitud de preinscripci贸 cal presentar tota la documentaci贸 necess脿ria per acreditar la identitat de l鈥檃lumne sol路licitant i l鈥檃compliment dels criteris de prioritat d鈥檃ssignaci贸 de places. Es molt important escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripci贸, ja sigui un ordinador, una tauleta o un tel猫fon intel路ligent, per tal de poder-los adjuntar.

 • Presentaci贸 de la sol路licitud de preinscripci贸 Codi centre: 43003151Existeixen dues possibilitats, disponibles al web del Departament d鈥橢ducaci贸:Presentaci贸 de la sol路licitud de preinscripci贸 Codi centre: 43003151Existeixen dues possibilitats, disponibles al web del Departament d鈥橢ducaci贸:1-Presentar la sol路licitud al registre electr貌nicRequereix:-Identificaci贸 IdCat M貌bil (del tutor legal si l鈥檃lumne es menor d鈥檈dat)-Estar escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016 (n煤mero identificaci贸 de l鈥檃lumne 鈥揷odi IDALU-)2-La sol.licitud en suport inform脿tic-DNI/NIE/ Targeta de residencia de l鈥檃lumne-Original i fotoc貌pia TSI (Targeta Sanitaria Individual)Documentaci贸 a efectes de barem:-Certificat de la prova d鈥檃cc茅s (no cal enviar-la si s鈥檋a obtingut a partir de 2011)-Certificat de la nota mitjana Batxillerat (no cal enviar-la si s鈥檋a obtingut des del 2016/17)-Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitj脿 (no cal enviar-la si s鈥檋a obtingut des del 2016/17)-Certificat nota mitja d鈥檃ltres estudis que donin acc茅s (COU, FP2)El tr脿mit en ambdues acaba amb l鈥檈nviament del formulari, on s鈥檃djunta la documentaci贸 acreditativa necess脿ria


  Documentaci贸 acreditativa de la qualificaci贸 mitjana d’estudis

  1. Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016鈥2017 que al路leguin el t铆tol de Batxillerat o el de t猫cnic de formaci贸 professional de grau mitj脿 o d’arts pl脿stiques i disseny:
   • En general, no cal presentar cap certificat de la qualificaci贸 mitjana de l’expedient. Aquesta s’obt茅 de les bases de dades del Departament d’Educaci贸 i es mostra en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb la puntuaci贸 provisional.
   • Si s’ha obtingut a l鈥橧OC, s铆 que s鈥檋a de presentar el certificat de la qualificaci贸 mitjana de l鈥檈xpedient, ja que les dades no es poden obtenir.
  2. Les persones que han superat la prova d’acc茅s a Catalunya des de l’any 2011:
   • No cal presentar cap certificat de la qualificaci贸 mitjana de l’expedient. Aquesta s’obt茅 de les bases de dades del Departament d’Educaci贸 i es mostra en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb la puntuaci贸 provisional.
   • Si la prova d’acc茅s 茅s anterior o s’ha realitzat en una altra comunitat aut貌noma, s’ha d’adjuntar la certificaci贸 d’haver-la superat digitalitzada.
  3. Els alumnes amb estudis de batxillerat LOGSE:
   • Cal adjuntar una c貌pia escanejada o fotografiada de les p脿gines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
  4. Els alumnes que al路leguen un estudi estranger:
   • Si aquest estudi est脿 homologat a Catalunya des l’any 2016:
    • No cal presentar res. La qualificaci贸 s’obt茅 de l’aplicaci贸 de gesti贸 d’homologacions.
   • Si aquest estudi no est脿 homologat a Catalunya des l’any 2016:
    • Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologaci贸.
    • Si en la credencial no hi consta o b茅 no s’ha resolt encara l’homologaci贸, es pot demanar el c脿lcul de la qualificaci贸 mitjana al Departament d’Educaci贸.
     (IMPORTANT: si no es demana aquest c脿lcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que 茅s un 5.)
   • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripci贸 i per aix貌 no s’ha pogut iniciar el tr脿mit d’homologaci贸:
    • Es pot presentar una declaraci贸 responsable que t茅 els mateixos efectes per al proc茅s de preinscripci贸 que la presentaci贸 del volant de matr铆cula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologaci贸. En aquest cas, la qualificaci贸 es considera que 茅s un 5.
  5. Alumnes que han realitzat proves d’acc茅s:
   • Els alumnes que han superat la prova d’acc茅s en convocat貌ries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011:
    No cal presentar-ne el certificat. El Departament obt茅 la qualificaci贸 de l’aplicaci贸 de gesti贸 de proves i es mostrar脿 en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb el barem provisional.
   • Els alumnes que han superat la prova d’acc茅s en convocat貌ries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats aut貌nomes:
    Cal adjuntar la certificaci贸 d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
   • Les persones que han superat la prova d’acc茅s a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual:
    Cal adjuntar una c貌pia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matr铆cula cal presentar al centre el certificat de superaci贸 de la prova).
   • Les persones exemptes de la prova d’acc茅s per haver superat les proves d’acc茅s a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d’adjuntar a la sol路licitud de preinscripci贸 el certificat de superaci贸 d’aquesta prova.
  6. Els alumnes que al路leguen altres ensenyaments que donen acc茅s, han de presentar el certificat de la qualificaci贸 mitjana de l鈥檈xpedient de qu猫 es tracti.


  Important:
  En tots els casos en qu猫 es preveu obtenir la qualificaci贸 mitjana de les bases de dades del Departament d’Educaci贸: si al final no es pot obtenir i no es mostra en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb la puntuaci贸 provisional, es pot realitzar una reclamaci贸 utilitzant l’eina electr貌nica per adjuntar la reclamaci贸 i el document de certificaci贸 de la qualificaci贸 mitjana fins al final del per铆ode de reclamaci贸 29 juny en la llista de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb el barem provisional.

  IMPORTANT: Consultar 聽de sol路licituds de preinscripci贸 al centre amb la puntuaci贸 provisional 23 de juny per si no s鈥檋a pogut obtenir la nota i poder fer reclamaci贸

De manera excepcional, El centre prestar脿 atenci贸 personalitzada, mitjans inform脿tics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realitzaci贸 de les gestions de forma telem脿tica.聽Per qualsevol dubte en aquest聽proc茅s, estem a la vostra disposici贸 en el correu: secretaria@escolajoan23.com

Les peticions s鈥檕rdenen, dins de cada via, d鈥檃cord amb la qualificaci贸 mitjana dels estudis o de la prova que permeten l鈥檃cc茅s al cicle :

 • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents. 聽Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat priorit脿ries pel cicle.
 • 20% de les places聽: via de T铆tol de T猫cnic de Formaci贸 Professional (CFGM). S鈥檈stableixen les prioritats seg眉ents:

En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb t铆tol de t猫cnic/a de grau mitj脿 de formaci贸 professional o d鈥檃rts pl脿stiques i disseny que procedeix d鈥檜na fam铆lia af铆, segons les afinitats entre fam铆lies professionals.

En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb t铆tol de t猫cnic/a de grau mitj脿 d鈥檃rts pl脿stiques i disseny que procedeixen d鈥檜na fam铆lia professional no af铆.

 • 20% de les places: via Prova d鈥橝cc茅s o altres titulacions
M茅s Informaci贸