Certificació de llengües estrangeres amb la EOI

Des del centre oferim la possibilitat d’ajudar als nostres estudiants en la tramitació de les proves per a la certificació d’idiomes estrangers (anglès i francès) amb les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, per als nivells B1 i B2.

  • Millorar la competència lingüística, professional i social.
  • Obtenir un títol oficial de llengua estrangera a més de l’obtenció del títol oficial en l’etapa corresponent (ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS).
  • Enriquir l’entorn acadèmic del centre educatiu.
  • Ser estudiant del nostre centre.
  • Tenir 15 anys o més abans del dia de la prova (abril).

Per participar s’ha d’enviar un correu electrònic a internacional@escolajoan23.com amb les dades següents abans de la data límit:

  • Nom i cognoms
  • Fotocòpia del DNI
  • Idioma (anglès o francès) i nivell que voleu sol·licitar (B1 o B2).

Els criteris de selecció seran en base als resultats acadèmics de l’estudiant.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les proves en el següent enllaç i mostres de proves anteriors en el següent enllaç.

Més Info?

Per a més informació envía un e-mail a internacional@escolajoan23.com