CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Nivell:
CF de Grau Superior

Família professional:
Electricitat i Electrònica

Durada:
2 anys

CFGM Gestión Administrativa
Inscripció

Objectiu general Curs Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Desenvolupar projectes de gesti√≥ i supervisar tant el muntatge com el manteniment d’instal¬∑lacions electrot√®cniques en l’√†mbit del reglament electrot√®cnic per a baixa tensi√≥ (REBT).Tamb√© consisteix a supervisar el manteniment d’instal¬∑lacions amb infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentaci√≥ t√®cnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, seguretat, i conservaci√≥ del medi ambient.

Accès CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Pots accedir a un cicle formatiu de grau superior quan reuneixis algun dels seg√ľents requisits:
Accés directe:

 • Estar en possessi√≥ del t√≠tol de Batxillerat.
 • Estar en possessi√≥ d’un t√≠tol de Grau Mitj√†. L’administraci√≥ educativa de cada Comunitat Aut√≤noma decideix com l’aplica.

Accés mitjançant prova: (per als qui no tinguin algun dels requisits anterior)

 • Haver superat la prova d’acc√©s a cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat el curs d’acc√©s a grau superior.

Modalitat del Curs Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

 • Modalitat Presencial/Semipresencial
 • Modalitat Dual

Pla d’Estudis Curs Sistemes Electrot√®cnics i Automatitzats

M01: Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 198h
UF1. Muntatge i manteniment d’instal¬∑lacions el√®ctriques en edificis
UF2. Muntatge d’instal¬∑lacions el√®ctriques especials
UF3. Tècniques de muntatge de xarxes elèctriques
UF4. T√®cniques de muntatge d’instal¬∑lacions d’enllumenat exterior

M02: Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 198h
UF 1: Automatització industrial cablejada.
UF 2: Automatització industrial amb autòmats programables.
UF 3: Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis.

M03: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions el√®ctriques 198h
UF¬†1: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions el√®ctriques en edificis.
UF¬†2: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions el√®ctriques especials.
UF¬†3: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions d’enllumenat exterior.
UF¬†4: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions solars fotovoltaiques.

M04: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions dom√≤tiques i autom√†tiques 99h
UF¬†1: Configuraci√≥ d’instal¬∑lacions automatitzades en habitatges i edificis.
UF¬†2: Configuraci√≥ d’automatismes industrials amb aut√≤mats programables.

M05: Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques 99h
UF¬†1: Documentaci√≥ gr√†fica en projectes d’instal¬∑lacions el√®ctriques.
UF¬†2: Documentaci√≥ escrita en projectes d’instal¬∑lacions el√®ctriques.

M06: Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 99h
UF 1: Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió.
UF 2: Configuració de centres de transformació.

M07: Gesti√≥ del muntatge i del manteniment d’instal¬∑lacions el√®ctriques 66h
UF¬†1: Aprovisionament del muntatge d’instal¬∑lacions el√®ctriques.
UF¬†2: Planificaci√≥ del muntatge i del manteniment d’instal¬∑lacions el√®ctriques.

M08: Processos en instal¬∑lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions 99h
UF 1: Instal·lacions de televisió en edificis.
UF 2: Instal·lacions de telefonia i interfonia en edificis.

M09: Sistemes i circuits elèctrics 132h
UF 1: Circuits de corrent altern.
UF 2: Màquines elèctriques de corrent altern.
UF 3: Circuits electrònics.

M10: Formació i Orientació Laboral 66h
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

M11: Empresa i iniciativa emprenedora 66h
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

M12: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 297h
UF 1: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.

M13: Formació en Centres de Treball 383h

Titulació del Curs  en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

T√ćTOL OFICIAL:¬† T√ąCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROT√ąCNICS I AUTOMATITZATS

Sortides Professionals:

 • T√®cnic en projectes electrot√®cnics.
 • Projectista electrot√®cnic.
 • Coordinador t√®cnic d’instal¬∑lacions electrot√®cniques de baixa tensi√≥ per als edificis.
 • T√®cnic de supervisi√≥, verificaci√≥ i control d’equips i instal¬∑lacions electrot√®cniques i automatitzades.
 • T√®cnic supervisor d’instal¬∑lacions d’enllumenat exterior.
 • Cap d’equip d’instal¬∑ladors de baixa tensi√≥ per a edificis.
 • Coordinador t√®cnic de xarxes el√®ctriques de baixa tensi√≥ i enllumenat exterior.
 • Capat√†s d’obres en xarxes el√®ctriques de distribuci√≥ en baixa tensi√≥ i enllumenat exterior.
 • Encarregat d’obres en xarxes el√®ctriques de distribuci√≥ en baixa tensi√≥ i enllumenat exterior.
 • Cap d’equip d’instal¬∑ladors en xarxes el√®ctriques de distribuci√≥ en baixa tensi√≥ i enllumenat exterior.
 • Gestor del manteniment d’instal¬∑lacions el√®ctriques de distribuci√≥ i enllumenat exterior.

Continuar estudiant:

 • Cursos d’especialitzaci√≥ professional.
 • Un altre Cicle de Formaci√≥ Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de m√≤duls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Emplena el formulari o envia’ns un e-mail a info@esitfp.com i ens posarem en contacte amb tu.

Inscripció