CFGS Comerç Internacional

Nivell:
CF de Grau Superior

Família professional:
Comerç i Màrqueting

Durada:
2 anys

CFGM Gestión Administrativa
Inscripció

Objectiu general Curs Comerç Internacional

Aquests estudis capaciten a l’alumne per a planificar i gestionar els processos d’importació i exportació de mercaderies, d’acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s’han establert.

Accés CFGS Comerç Internacional

Pots accedir a un cicle formatiu de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:
Accés directe:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau Mitjà. L’administració educativa de cada Comunitat Autònoma decideix com l’aplica.

Accés mitjançant prova: (per als qui no tinguin algun dels requisits anterior)

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat el curs d’accés a grau superior.

Modalitat del Curs Comerç Internacional

 • Modalitat Presencial/Semipresencial
 • Modalitat Dual

Pla d’Estudis Curs Comerç Internacional

M01: Gestió administrativa del comerç internacional 165h
UF 1: Organismes i normes internacionals.
UF 2: Intercanvis intracomunitaris.
UF 3: Operacions amb països tercers.
UF 4: Gestió duanera.

M02: Finançament internacional 99h
UF 1: Instruments per a la gestió de riscos de canvi.
UF 2: Finançament del comerç exterior.
UF 3: Instruments financers de suport a l’exportació.

M03: Mitjans de pagament internacionals 66h
UF 1: Selecció i gestió de mitjans de pagament simples.
UF 2: Selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris

M04: Gestió econòmica i financera de l’empresa 132h
UF 1: Emprenedoria, creació d’empresa, inversió i finançament.
UF 2: Operativa de compravenda i tresoreria.
UF 3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial.

M05: Transport internacional de mercaderies 132h
UF 1: Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril.
UF 2: Transport internacional marítim i aeri.

M06: Logística d’emmagatzematge 99h
UF 1: Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional.
UF 2: Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge.
UF 3: Gestió i supervisió d’estocs.

M07: Màrqueting internacional 99h
UF 1: Estratègies d’internacionalització de l’empresa.
UF 2: Màrqueting operacional internacional.
UF 3: Pla de màrqueting internacional.

M08: Sistema d’informació de mercats 66h
UF 1: Prospecció de mercats internacionals.
UF 2: Explotació de la prospecció.

M09: Negociació internacional 66h
UF 1: Contractació internacional.
UF 2. Estratègies de negociació internacional.

M10: Comerç digital internacional 66h
UF 1: Eines per al comerç digital internacional.
UF 2: El pla de màrqueting digital internacional.

M11: Anglés 132h
UF 1: Anglés tècnic.

M12: Segona llengua estrangera 132h
UF 1: Segona llengua estrangera.

M13: Formació i Orientació Laboral 66h
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

M14: Projecte de comerç internacional 264h
UF 1: Projecte de comerç internacional.

M15: Formació en Centres de Treball 416h

Titulació del Curs Comerç Internacional

TÍTOL OFICIAL: TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL

Sortides Professionals:

 • Tècnic en comerç exterior.
 • Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances.
 • Tècnic en administració de comerç internacional.
 • Assistent o adjunt de comerç internacional.
 • Agent de comerç internacional. – Tècnic de màrqueting internacional. – Tècnic de màrqueting digital internacional.
 • Tècnic de venda internacional.
 • Assistent al departament d’operacions comercials internacionals.
 • Transitari.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport.
 • Coordinador logístic.
 • Tècnic en logística inversa

Continuar estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Emplena el formulari o envia’ns un e-mail a info@esitfp.com i ens posarem en contacte amb tu.

Inscripció