POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En ESCOLA JOAN XXIII li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per a poder donar curs a la relació que mantenim totes dues parts, i per a poder fer altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: ESCOLA JOAN XXIII
CIF: R-4300001G
Adreça: C/ CATORZE S/N
43100 BONAVISTA – TARRAGONA
Telèfon: 977542807
E-mail: secretària@escolajoan23.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ESCOLA JOAN XXIII tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre Vostè i la nostra entitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

ESCOLA JOAN XXIII conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre totes dues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

– L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a no o diversos fins específics.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ESCOLA JOAN XXIII estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ESCOLA JOAN XXIII deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ESCOLA JOAN XXIII ens les ha proporcionat Vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre totes dues parts.

 

Sol·licitud consentiment per a formulari exalumnes

D’acord amb el que s’estableix en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCION DE DADES 679/2016 DE LA UNION EUROPEA, (RGPDUE), Vostè consent que les seves dades siguin recopilades i tractats per ESCOLA JOAN XXIII amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud com a exalumne, realitzar el correcte seguiment de les activitats que es proposin, informa’l sobre els serveis sol·licitats i enviar-li comunicacions de difusió sobre aquests.

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades

Responsable: ESCOLA JOAN XXIII
Finalitat: Gestionar la seva sol·licitud com a exalumne.
Legitimació: L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Destinataris: L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets que pugui tenir reconeguts, tal com es detalla en la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web: www.escolajoan23.com