CFGS Màrqueting i Publicitat

Nivell:
CF de Grau Superior

Família professional:
Comerç i Màrqueting

Durada:
2 anys

CFGM Gestión Administrativa
Inscripció

Objectiu general Curs Màrqueting i Publicitat

Definir i fer el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i de mercat, poder promocionar i publicitar productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris necessaris.

Accès CFGS Màrqueting i Publicitat

Pots accedir a un cicle formatiu de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:
Accés directe:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau Mitjà. L’administració educativa de cada Comunitat Autònoma decideix com l’aplica.

Accés mitjançant prova: (per als qui no tinguin algun dels requisits anterior)

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat el curs d’accés a grau superior.

Modalitat del Curs Màrqueting i Publicitat

Pla d’Estudis Curs Màrqueting i Publicitat

M01: Atenció al client, consumidor i usuari 66h
UF1. Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari
UF2. Gestió i manteniment de dades de clients
UF3. Gestió de processos de serveis al consumidor

M02: Disseny i elaboració de material de comunicació 132h
UF1. Planificació i organització del pla de comunicació
UF2. Elaboració del material de comunicació

M03: Gestió econòmica i financera de l’empresa 132h
UF1. Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament
UF2. Operativa de compravenda i tresoreria
UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial

M04: Investigació comercial 99h
UF1. Planificació de la investigació comercial
UF2. Fase exploratòria de la investigació comercial
UF3. Fase concloent de la investigació comercial
UF4. Tractament, anàlisi i conclusions

M05: Treball de camp en la investigació comercial 66h
UF1. Selecció, formació i motivació del personal de treball de camp
UF2. Organització i control del personal de treball de camp

M06: Llançament de productes i serveis 99h
UF1. Planificació del llançament
UF2. Accions de llançament i control

M07: Màrqueting digital 165h
UF1. Eines de màrqueting digital
UF2. Pla de màrqueting digital

M08: Mitjans i suports de comunicació 99h
UF1. Elaboració del pla de mitjans
UF2. Control de l’execució del pla de mitjans

M09: Polítiques de màrqueting 132h
UF1. Organització comercial
UF2. Màrqueting estratègic
UF3. Màrqueting operacional
UF4. Pla de màrqueting

M10: Relacions Públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting 132h
UF1. Relacions públiques i protocol empresarial
UF2. Organització d’esdeveniments de màrqueting

M11: Anglès 132h
UF1. Anglès tècnic

M12: Formació i Orientació Laboral 66h
UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

M13: Projecte de màrqueting i publicitat 264h
UF1. Projecte de màrqueting i publicitat

M14: Formació en Centres de Treball 416h
UF1. Formació en centres de treball

Titulació del Curs Màrqueting i Publicitat

TÍTOL OFICIAL:  TÈCNIC SUPERIOR EN MÀRQUETING I PUBLICITAT

Sortides Professionals:

 • Assistent del Cap de producte.
 • Tècnic de Màrqueting.
 • Tècnic en Publicitat.
 • Tècnic en Relacions Públiques.
 • Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador de cursatje o emissió en mitjans de comunicació.
 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
 • Tècnic en treballs de camp.Inspector d’enquestadors.
 • Agent d’enquestes i censos.
 • Codificador de dades per a recerques de mercats.

Continuar estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Emplena el formulari o envia’ns un e-mail a info@esitfp.com i ens posarem en contacte amb tu.

Inscripció