CP Activitats de Venda

Nivell:
Nivell 2

Família professional:
Comerç i Màrqueting

Durada:
630 h.

CFGM Gestión Administrativa
Inscripció

Objectiu general de CP Activitats de Venda

El curs d’Activitats auxiliars de comerç és un curs dirigit a persones en situació de desocupació que vulguin formar-se per a treballar en un comerç tant de cara al públic com en tasques de magatzem.

El curs es composa de 550 hores de formació teòrica i 80 hores de pràctiques en empresa.

Es tracta d’un curs subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya pel que no té cap cost per a l’alumne.

Accedeix al Curs d’Activitats de Venda

Qui pot accedir a aquest curs?

Aquest curs està dirigit a persones en situació de desocupació de qualsevol edat.
Per a accedir a aquest curs s’ha de complir algun dels següents requisits:

  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  • Certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tenir les competències clau necessàries, d’acord amb el recollit en l’annex IV del reial decret 34/2008, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Com puc inscriure’m a aquest curs?
Per a inscriure’t al curs només has d’emplenar el formulari que apareix a la dreta i ens posarem en contacte amb tu per a formalitzar la matrícula.

Calendari del Curs d’Activitats de Venda

El curs consta d’un mòdul teòric i un mòdul de pràctiques en empresa. Tots dos mòduls s’imparteixen en modalitat presencial pel que l’assistència és obligatòria.

CALENDARI
Mòdul teòric: La durada de la formació teòrica és de 550 hores.
Mòdul pràctic: Consta de 80 hores de pràctiques en empresa que començaran una vegada finalitzada la part teòrica.

HORARI
Mòdul teòric: De dilluns a divendres.
Mòdul pràctic: L’horari de les pràctiques es determinarà amb l’empresa en funció de cada cas podent ser de demà o de tarda.

Si vols informació sobre les dates exactes d’inici i finalització del curs o sobre els horaris, emplena el formulari i ens posarem en contacte amb tu per a informar-te.

Contingut del Curs Activitats Auxiliars de Comerç

CONTINGUT
El curs consta d’un mòdul teòric i un mòdul de pràctiques en empresa.

Mòdul teòric:
El mòdul teòric està compost dels següents mòduls formatius:
MF0239_2: Operacions de venda (160): Organització de processos de venda, tècniques de venda i venda online.
MF0240_2: Operacions auxiliars a la venda (140): Aprovisionament i magatzematge en la venda, Animació i presentació del producte en el punt de venda i Operacions de caixa en la venda.
MF0241_2: Informació i Atenció al client/consumidor/usuari (120h): Gestió de l’atenció al client/consumidor i Tècnica de comunicació i atenció al client/consumidor.
MF1002_2: Inglés professional per a activitats comercials (90)

Mòdul pràctic:
MP0009 Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h): Es realitzaran 80 hores de pràctiques no laborables en una empresa per a posar en pràctica tot l’après durant el curs.

Titulació Adquirida

En finalitzar el curs els alumnes que hagin superat amb èxit cadascun dels mòduls obtindran un Certificat de Professionalitat d’Activitats de Venda.

Aquesta titulació és una Titulació oficial de Formació Professional que permet el reconeixement de coneixements en altres Certificats de Professionalitat així com en cicles formatius.

Emplena el formulari o envia’ns un e-mail a info@esitfp.com i ens posarem en contacte amb tu.

Inscripció