Mobilitat | Erasmus +

Projecte ERASMUS+ 2019-21:

El projecte ERASMUS + en Esit FP, el nom del qual és Leverage Factor, ofereix:

· Mobilitat d’Estudiants: Oportunitats per als alumnes de Formació Professional de Grau Superior de realitzar pràctiques no remunerades a l’estranger per a augmentar l’ocupabilitat i millorar les seves expectatives laborals.

· Mobilitat de Personal de Formació Professional: Oportunitats per als professors i el personal no docent de realitzar activitats de desenvolupament professional per a millorar les seves competències i ampliar el seu coneixement de l’idioma estranger (Formació i observació d’activitats professionals/jobshadowing)

Les mobilitats KA103 atorgades en aquesta convocatòria són:

4 mobilitats per a Estudiants
1 mobilitat per a Personal d’FP

Aquestes mobilitats es realitzaran entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2021.

 • Millorar la competència lingüística, professional i social dels participants.
 • Crear llaços professionals amb les organitzacions d’acolliment per a possibles projectes futurs.
 • Enriquir l’entorn acadèmic i professional del centre educatiu i les empreses de destí.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.
 • Millorar la qualitat de treball i les activitats dels estudiants i del personal d’FP.

Estar matriculat en el mòdul de FCT en un cicle formatiu de Grau Superior el curs escolar per al qual se sol·licita la beca. També poden participar els acabats de graduar en el termini d’un any des de l’obtenció de la seva titulació

 • Evidenciar coneixements d’anglès nivell B1 (no fa falta acreditació oficial)
 • Posseir nacionalitat europea o permís de residència (a Espanya) durant el període de realització de la mobilitat
 • Possibilitat de beca per a beneficiaris d’FP amb Necessitats Especials o procedents d’entorns desfavorits.
 • Professorat o personal no docent adscrit a Formació Professional de Grau Superior que treballi en el centre.
 • Posseir un contracte de treball indefinit o una antiguitat mínima de 2 anys.
 • Evidenciar coneixements mínims d’idioma, preferiblement B2.

Com:

 • Emplenar degudament el formulari de sol·licitud de l’Estudiant o el formulari de sol·licitud del Personal FP
 • Lliurar fotocòpia del DNI.
 • Escriure una carta de motivació en anglès (pots trobar informació de com fer-ho aquí).
 • Lliurar currículum Europass (si no ho tens, pots crear-ho aquí).
 • Quan: del 6 al 13 de desembre
 • On: enviar tot per correu electrònic a internacional@escolajoan23.com

Quan: el 16 de desembre

On: en aquesta secció de la web del centre educatiu

Com: Emplenar degudament el formulari de reclamació de l’Estudiant o el formulari de reclamació del Personal FP

Quan: del 17 al 19 de desembre

On: enviar per correu electrònic a internacional@escolajoan23.com

Quan: el 20 de desembre

On: en aquesta secció de la web del centre educatiu

Formularis de sol·licitud:  Estudiants     Personal FP

Criteris de selecció i barems: Estudiants   Personal FP

Formularis de reclamació: Estudiants Personal FP

Carta erasmus d’educació superior – ECHE- (castellà):

Carta erasmus d’educació superior – ECHE- (anglès):

Declaració de la Política Erasmus:

Els criteris de selecció i baremació, tant de l’estudiant com del personal d’FP, estan detallats en els documents vinculats:

Criteris de selecció d’estudiants

Criteris de selecció de Personal d’FP

Aquí tens enllaços a pàgines que poden ser útils a l’hora d’obtenir més informació sobre aspectes relacionats amb el projecte Erasmus +.

Més Info?

Per a més informació, emplena el formulari de l’apartat contacto o envia un e-mail a info@esitfp.com

Altres Serveis Erasmus+

Esit Language School | Mes Informació | Inscripció

 l’Estada

La durada de l’estada serà de 60 dies.

L’alumne rebrà una beca que cobrirà part de l’estada. La resta de despeses aniran a càrrec de l’alumne/a.

L’alumne rebrà la quantia de la beca per transferència bancària, per la qual cosa s’haurà de notificar el número IBAN del compte corrent del qual serà titular en el moment de fer la sol·licitud.

Per a realitzar la mobilitat, l’alumne/a deure tenir una assegurança. En cas de no tenir-ho, el centre podrà gestionar-lo a càrrec de l’alumne.

La durada de l’estada serà de 5 dies.

El Personal d’FP rebrà una beca que cobrirà part de l’estada. La resta de despeses aniran a càrrec del participant.

Per a realitzar la mobilitat, el participant ha de tenir una assegurança. En cas de no tenir-ho, el centre podrà gestionar-lo a càrrec del participant.

Mobilitat Estudiants

L’empresa/organització d’acolliment pot ser facilitada pel centre o pel mateix alumne si disposa d’un contacte a l’estranger. En aquest últim cas, l’alumne haurà de comunicar, amb suficient antelació, les dades de contacte per a poder gestionar l’estada.

Fins al moment el centre ha realitzat estades a Irlanda, Cambridge, Malta i París.

Es poden realitzar estades en països del Programa. Més informació:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es#nonEuCountries

Mobilitat Personal FP

 • Formació: aquesta activitat permet el desenvolupament professional del personal docent i no docent en forma d’accions de formació a l’estranger (excepte conferències i congressos) en un centre autoritzat/homologat.

https://www.studytravel.es/beca-erasmus-plus-ka1-cursos-profesores-extranjero

http://www.erasmustrainingcourses.com/home_es.html

 • Observació d’activitats professionals (Job shadowing). El Personal d’FP ha de buscar l’empresa on desitja fer l’activitat.

Pàgines web d’interès:

http://www.connectingeurope.es/facilidad-para-los-profesores

Fins al moment ha realitzat estades a Cambridge.

Què fer ABANS d’anar-se?

 • Prova inicial d’avaluació del curs OLS (Online Linguistic Support). L’alumne rebrà les claus d’accés un parell de mesos abans d’anar-se.

La OLS és una plataforma online on es comprova el nivell d’anglès (o qualsevol idioma estranger) de l’alumne abans i després de l’estada. També proporciona suport lingüístic a l’alumne abans i durant l’estada perquè aquest millori els seus coneixements de l’idioma i pugui treure el màxim profit possible a l’experiència Erasmus.

 • Aconseguir la targeta sanitària europea (E-111). Amb aquesta targeta l’estudiant podrà obtenir atenció mèdica de manera gratuïta a Europa. Pots obtenir informació més detallada i indicacions de com aconseguir-la i/o renovar-la en aquest enllaç i en aquest enllaç.
 • Signar el conveni de subvenció, on s’especificaran les obligacions, drets i condicions sota les quals els participants es podran beneficiar de la beca Erasmus+. El document serà signat pel participant i el coordinador del centre.
 • Signar el conveni de pràctiques o formació, on es detallarà el pla d’activitats a realitzar pel participant, el qual estarà signat per l’organització de envio (centre educatiu) i per l’organització d’acolliment (empresa)
 • Informar-se sobre la cultura i els costums del país d’acolliment.
 • Continuar amb el curs OLS en cas d’haver-ho sol·licitat.
 • Realitzar l’activitat (les pràctiques d’empresa) per la qual s’ha concedit la beca de manera eficient i responsable.
 • Mantenir contacte regular amb el tutor de l’organització d’origen i informar de qualsevol problema i / o imprevist.
 • Prova final d’avaluació del curs OLS (Online Linguistic Support) durant els primers 15 dies des de la volta (només per a estudiants).
 • Lliurar els documents i/o certificats que la institució d’acolliment haurà remès al participant (certificat d’aprofitament, informe d’avaluació, etc.).
 • Emplenar el qüestionari de la UE
 • Difondre l’experiència i participar de les activitats de promoció del programa Erasmus + que es facin en el centre educatiu el futur.