Mobilitat | Erasmus +

Projecte ERASMUS+ 2021-23:

Les mobilitats KA103 atorgades en aquesta convocatòria són:

4 mobilitats per a Estudiants
1 mobilitat per a Personal d’FP

Aquestes mobilitats es realitzaran entre l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023.

Oportunitats per als alumnes de Formació Professional de Grau Superior de realitzar pràctiques no remunerades a l’estranger per a augmentar l’ocupabilitat i millorar les seves expectatives laborals.

 • La durada de l’estada serà de 60 dies.
 • L’alumne rebrà una beca que cobrirà part de l’estada. La resta de despeses aniran a càrrec de l’alumne/a.
 • L’alumne rebrà la quantia de la beca per transferència bancària, per la qual cosa s’haurà de notificar el número IBAN del compte corrent del qual serà titular en el moment de fer la sol·licitud.
 • Per a realitzar la mobilitat, l’alumne/a deure tenir tres assegurances: mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil. En cas de no tenir-ho, el centre podrà ajudar a gestionar-los.

Oportunitats per als professors i el personal no docent de realitzar activitats de desenvolupament professional per a millorar les seves competències i ampliar el seu coneixement de l’idioma estranger (Formació i observació d’activitats professionals/jobshadowing).

 • La durada de l’estada serà de 5 dies.
 • El Personal d’FP rebrà una beca que cobrirà part de l’estada. La resta de despeses aniran a càrrec del participant.
 • Per a realitzar la mobilitat, el personal d’FP ha de tenir tres assegurances: assegurança mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil. En cas de no tenir-los, el centre podrà ajudar a gestionar-los.

Mobilitat Estudiants

L’empresa/organització d’acolliment pot ser facilitada pel centre o pel mateix alumne si disposa d’un contacte a l’estranger. A causa de la situació actual, s’afavorirà als estudiants que aportin contactes directes, ja que la incertesa de la situació pandèmica fa que altres processos siguin arriscats.

Fins al moment el centre ha realitzat estades a Irlanda, Cambridge, Malta i París.

Es poden realitzar estades en països del Programa. Més informació aquí.

Mobilitat Personal FP

 • Formació: aquesta activitat permet el desenvolupament professional del personal docent i no docent en forma d’accions de formació a l’estranger (excepte conferències i congressos) en un centre autoritzat/homologat.

https://www.studytravel.es/beca-erasmus-plus-ka1-cursos-profesores-extranjero

http://www.erasmustrainingcourses.com/home_es.html

 • Observació d’activitats professionals (Job shadowing). El Personal d’FP ha de buscar l’empresa on desitja fer l’activitat.

Fins al moment ha realitzat estades a Cambridge i Malta.

Què fer ABANS d’anar-se?

La OLS és una plataforma online on es comprova el nivell d’anglès (o qualsevol idioma estranger) de l’alumne abans i després de l’estada. També proporciona suport lingüístic a l’alumne abans i durant l’estada perquè aquest millori els seus coneixements de l’idioma i pugui treure el màxim profit possible a l’experiència Erasmus.

 • Aconseguir la targeta sanitària europea (E-111). Amb aquesta targeta l’estudiant podrà obtenir atenció mèdica de manera gratuïta a Europa. Pots obtenir informació més detallada i indicacions de com aconseguir-la i/o renovar-la en aquest enllaç o aquí. .
 • Signar el conveni de subvenció, on s’especificaran les obligacions, drets i condicions sota les quals els participants es podran beneficiar de la beca Erasmus+. El document serà signat pel participant i el coordinador del centre.
 • Signar el conveni de pràctiques o formació, on es detallarà el pla d’activitats a realitzar pel participant, el qual estarà signat per l’organització de envio (centre educatiu) i per l’organització d’acolliment (empresa)
 • Informar-se sobre la cultura i els costums del país d’acolliment.

Què fer DURANT l’estada?

 • Continuar amb el curs OLS en cas d’haver-ho sol·licitat.
 • Realitzar l’activitat (les pràctiques d’empresa) per la qual s’ha concedit la beca de manera eficient i responsable.
 • Mantenir contacte regular amb el tutor de l’organització d’origen i informar de qualsevol problema i / o imprevist.
 • Omplir informació sobre les pràctiquess a l’aplicatiu qBid.
 • Redactar la memòria assíduament sobre l’experiència Erasmus+.

Què fer DESPRÉS de l’estada?

 • Prova final d’avaluació del curs OLS (Online Linguistic Support) durant els primers 15 dies des de la volta (només per a estudiants).
 • Lliurar els documents i/o certificats que la institució d’acolliment haurà remès al participant (certificat d’aprofitament, informe d’avaluació, etc.).
 • Emplenar el qüestionari de la UE
 • Difondre l’experiència i participar de les activitats de promoció del programa Erasmus + que es facin en el centre educatiu el futur.
 • Millorar la competència lingüística, professional i social dels participants.
 • Crear llaços professionals amb les organitzacions d’acolliment per a possibles projectes futurs.
 • Enriquir l’entorn acadèmic i professional del centre educatiu i les empreses de destí.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.
 • Millorar la qualitat de treball i les activitats dels estudiants i del personal d’FP.
 • A causa de la nova situació per COVID-19, existeix el risc de noves restriccions perimetrals que puguin afectar el normal desenvolupament de la mobilitat Erasmus +.
 • En cas de restriccions alienes al centre educatiu (COVID-19), l’estudiant es farà responsable de les despeses incorregudes en la preparació de la mobilitat.
 • Estar matriculat en el mòdul de FCT en un cicle formatiu de Grau Superior el curs escolar per al qual se sol·licita la beca. També poden participar els acabats de graduar en el termini d’un any des de l’obtenció de la seva titulació
 • Evidenciar coneixements d’anglès o del idioma del país on es realitza l’estada, amb nivell B1 o superior. (no fa falta acreditació oficial)
 • Posseir nacionalitat europea o permís de residència (a Espanya) durant el període de realització de la mobilitat

*Possibilitat de beca per a beneficiaris d’FP amb Necessitats Especials o procedents d’entorns desfavorits.

 • Professorat o personal no docent adscrit a Formació Professional de Grau Superior que treballi en el centre.
 • Posseir un contracte de treball indefinit o una antiguitat mínima de 2 anys.
 • Evidenciar coneixements mínims d’idioma, preferiblement B2.

Com:

Quan: del 10 al 14 de gener

On: enviar tot per correu electrònic a internacional@escolajoan23.com

Com: Emplenar degudament el formulari de reclamació de l’Estudiant o el formulari de reclamació del Personal FP

Quan: del 24 al 26 de gener

On: enviar per correu electrònic a internacional@escolajoan23.com

Formularis de sol·licitud:  Estudiants     Personal FP

Criteris de selecció i barems: Estudiants   Personal FP

Formularis de reclamació: Estudiants Personal FP

Carta erasmus d’educació superior periode 2021-2027– ECHE- (anglès):

Carta erasmus d’educació superior periode 2021-2027 – ECHE- (castellà):

Carta erasmus d’educació superior periode 2014-2020– ECHE- (anglès):

Declaració de la Política Erasmus:

Aquí tens enllaços a pàgines que poden ser útils a l’hora d’obtenir més informació sobre aspectes relacionats amb el projecte Erasmus +.

Més Info?

Per a més informació, emplena el formulari de l’apartat contacte o envía un e-mail a info@esitfp.com