Càritas aposta per la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió social

Càritas Diocesana de Tarragona promociona el Curs de formació d’operadors auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics. El centre de formació professional Esit FP de l’Escola Joan XXIII de Bonavista impartirà les matèries tècniques. El curs compta amb l’aportació econòmica de la Diputació de Tarragona i del programa POISES del Fons Social Europeu.

La crisi econòmica provocada per la crisi sanitària ha agreujat la situació de moltes persones i famílies que ja estaven immerses en la precarietat laboral. Alhora el nombre de persones i famílies que pateixen d’aquestes condicions s’ha incrementat notablement. Les dones i joves són especialment sensibles i per tant els resulta més complicat sortir-se’n.

Una de les principals necessitats detectades a la població atesa des de Càritas està directament relacionada amb la seva situació laboral. Des d’aquesta realitat Càritas ha escollit una línia estratègica de treball creant nous projectes i eines per donar resposta material i emocional a les necessitats plantejades i aposta decididament pels projectes sociolaborals.

Dins de les accions formatives dels projectes sociolaborals de Càritas, per sisè any, s’organitza un curs d’electricistes amb el finançament de la Diputació de Tarragona i també del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social del Fons Social Europeu.
El curs s’impartirà a l’Esit FP de l’escola Joan XXIII de Bonavista, molt experimentat en la realització d’accions formatives i ocupacionals. Té una durada total de 500 hores, i ha de contribuir a millorar la qualificació professional d’un grup de 15 persones en situació d’atur i de vulnerabilitat, augmentant notablement el seu nivell d’ocupabilitat. Aquestes persones s’incorporaran, un cop acabat el curs, a la borsa de treball de Càritas que cerca activament llocs de treball per tots els seus participants.

Els alumnes que superin el curs rebran un Certificat de Professionalitat Oficial ELEQ0111, d’operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, fent possible l’eventual continuïtat d’estudis reglats (formació professional bàsica i/o cicles formatius de grau mitjà).

El curs anirà complementat amb dos cursets de capacitació específica:
• Curs de torero, que els habilita per operar carretons per traginar càrregues, que serà finançat per la Fundació Laboral de la Construcció.
• Curs de Seguretat de l’AEQT que serà impartit per Activa Mútua i permet poder treballar a qualsevol empresa química de l’associació.