Els alumnes de 2n curs de Grau Superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, Carlos López i Rubén Vigil, han dissenyat, fabricat i muntat un prototip d’automatisme d’actuació pneumàtica. Per desenvolupar el projecte, amb la tutorització del professor Jordi Marimon, han fet servir eines de disseny i maquinari del FabLab (Laboratori de fabricació) de l’Escola.

“Poder imaginar la peça que necessites i crear-la des de zero passant per tot el procés creatiu de prendre mides amb el peu de rei, fer el disseny amb el programa Autodesk Fusion 360, definir els paràmetres d’impressió amb el programa Cura Ultimaker i finalment obtenir la peça totalment impresa en un temps molt limitat és increïble. Aquí estàvem el Carlos Lopez i jo (Ruben Vigil) treballant per adaptar aquest actuador pneumàtic al panell de fusta mitjançant suports creats per nosaltres mateixos amb impressió 3D.”