Els alumnes de 2n Administració i Finances i 2n de Comerç Internacional van tenir l’oportunitat d’exposar el seu projecte innovador empresarial davant del tribunal composat per representants de la URV, Banc Santander, Regidoria d’Innovació i Empresa de Tarragona i Ascasud. El seu Elevator Pitch va tenir lloc a Tarragona Impulsa dins del programa Explorer en la que estaven inscrits. Tots els projectes són interessants i segur que tindran recorregut!