Durant aquest dilluns 7 s’han realitzat un elevator pitch de cadascun dels projectes dels diferents grups d’Administració i Finances, Comerç Internacional i Màrqueting i Publicitat; on s’han posat a pràctica tots els continguts apresos a l’assignatura de projecte en aquests primers mesos.