L’Escola Joan XXIII-Esit FP va desenvolupar en el dia d’ahir el seu “ProXperience Day”. Una jornada dirigida a la divulgació de la FP Dual en la qual van participar una trentena d’empreses col·laboradores amb aquest centre i més de 150 alumnes de les diferents especialitats formatives d’aquesta escola. El ProXperience Day respon a la demanda de les empreses de conèixer de primera mà el perfil d’alumnes que participen en els programes de formació professional dual. També permet a aquests alumnes a conèixer en profunditat a les entitats col·laboradores que ofereixen posicions de FP Dual a estudiants.

La formació dual és una modalitat de formació en alternança. Els alumnes de cicles formatius de l’Escola Joan XXIII-Esit FP realitzen un primer curs intensiu per a obtenir una base teoricopràctica. Després de superar una sèrie de criteris acadèmics i comportamentals, cada alumne accedeix a una empresa de les quals col·laboren amb aquest centre i realitzen una estada d’un any de durada, aproximadament. Aquesta estada intensiva en l’empresa permet a l’alumne aconseguir un major aprenentatge, una major implicació i fins i tot una oportunitat laboral de cara al futur. Pel que fa a l’empresa, la formació professional dual està permetent conèixer perfils professionals en estades prolongades que els faciliten la contractació de noves generacions de professionals. Fruit de tot això, la inserció laboral en l’àmbit de la formació professional està aportant uns ràtios de contractació molt elevats després de les esmentades estades.

Des de Pimes a multinacionals
De les més de 60 empreses que col·laboren activament amb l’Escola Joan XXIII-Esit FP en la FP Dual, una trentena van participar en el ProXperience Day. Petites empreses, multinacionals o entitats vinculades a l’administració públiques van formar part d’aquesta jornada.
A nivell d’alumnes, la participació es va centrar fonamentalment en els cicles formatius de grau mitjà en Manteniment Electromecànic i Gestió Administrativa. Respecte als cicles formatius, van participar els alumnes de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, Administració i Finances, Màrqueting i Publicitat i Comerç Internacional. Cada estudiant realitzarà una estada de 1.000h que podrà donar principi a la fi d’aquest curs acadèmic i serà recompensat amb una beca oferta per l’empresa que l’aculli.