El grup de 1r CFGS Comerç Internacional ha visitat l’empresa TROPIPALMS, SL el passat 25 de gener, empresa dedicada a l’exportació i importació de palmeres, oliveres i exemplars inèdits. És una empresa amb molta experiència en comerç internacional que manté contactes a Europa, Orient mitjà, Singapur, Xina, Taiwan, Tokio… El seu CEO Àngel ha visitat més de 43 països diferents, manté contacte amb 25 països avui dia i és un expert en la matèria. Agraïm a tot l’equip de Tropipalms la seva gran rebuda ja que ha sigut tota una experiència visitar el seu centre de més de 7 hectares de plantes inèdites, poder experimentar amb la documentació d’import/export i escoltar tots els consells tan savis i útils d’uns grans professionals.