La realització de la instal·lació ha estat realitzada pels alumnes del cicle superior de 2n de Sistemes electrotècnics i automatitzats, que cursen el mòdul de projecte, amb la col·laboració d’alumnes de 1r

El passat dilluns 20 de març es va completar la posada en marxa de la instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’edifici d’ensenyaments post obligatòris.

La instal·lació està formada per:

  • 2 Panells fotovoltaics de 350W, del fabricant TENKA.
  • Suports de formigó per coberta plana i ancoratges.
  • 1 Microinversor DS3 per a 2 panells, del fabricant APS SYSTEMS
  • Unitat de control i monitoratge ECU-C, del fabricant APS SYSTEMS

Aquest material ha estat donat per l’empresa GIEX – GESTIO I EXECUCIÓ D’OBRES SL, que té una secció especialitzada en renovables. Agraïm el seu recolz i el suport durant la instal·lació.

La realització de la instal·lació ha estat realitzada pels alumnes del cicle superior de 2n de Sistemes electrotècnics i automatitzats, que cursen el mòdul de projecte, amb la col·laboració d’alumnes de 1r. Destacar i agrair el saber fer de l’alumnat en l’execució de la instal·lació.

La instal·lació ha consistit en:

  • Muntatge i connexionat dels panells i l’inversor a la coberta.
  • Connexió d’una línia monofàsica al quadre del taller d’automatització, amb les corresponents proteccions de sobretensions, magnetotèrmiques i diferencials.
  • Instal·lació i configuració de la unitat de control i monitoratge ECU-C
  • Proves, ajustos i posada en marxa. Procés en què ha estat vital el suport del José Antonio de los Santos d’APS Systems España.
  • Configuració de la plataforma al núvol per visualitzar els paràmetres i la producció de la instal·lació.

La instal·lació és una prova de concepte, per tal de potenciar la part pràctica del mòdul d’Instal·lacions Fotovoltaiques del cicle de grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, com en diferents formacions que es fan a l’escola. És una oportunitat perquè l’alumnat de l’escola pugui conèixer de primera mà l’energia fotovoltaica i les seves possibilitats i alhora un primer pas per veure el potencial fotovoltaic que té l’escola en les seves cobertes.