A l’ Escola Joan XXIII-Esit FP va desenvolupar el passat 14 de març el “ProXperience Day”. Una jornada dirigida a la divulgació de l’FP Dual en la qual van participar una trentena d’empreses col·laboradores amb aquest centre i 150 alumnes de les diferents especialitats que ofereix l’Escola. El ProXperience Day respon a la demanda de les empreses de conèixer de primera mà el perfil de l’ alumnat interesaat en formació professional dual. També permet a aquests estudiants conèixer en profunditat les empreses i entitats que ofereixen posicions d’ FP Dual.L’alumnat de cicles formatius de l’Escola Joan XXIII-Esit FP realitzen un primer curs intensiu per a obtenir una base teoricopràctica. Després de superar una sèrie de criteris acadèmics i actitudinals, cada alumne accedeix a una empresa i realitza una estada d’un curs, aproximadament. Aquesta estada intensiva en l’empresa permet a l’alumne aconseguir un major aprenentatge, una major implicació i fins i tot una oportunitat laboral de cara al futur. Pel que fa a l’empresa, la formació professional dual permet conèixer perfils professionals en estades prolongades que els faciliten la contractació de noves generacions de professionals. Fruit de tot això, la inserció laboral en l’àmbit de la formació professional està aportant uns ràtios de contractació molt elevats després de les esmentades estades.Des de Pimes a multinacionals
De les més de 60 empreses que col·laboren activament amb l’Escola Joan XXIII-Esit FP en la FP Dual, una trentena van participar en el ProXperience Day. Petites empreses, multinacionals o entitats vinculades a les administracions públiques van formar part d’aquesta jornada.
A nivell d’alumnes, la participació es va centrar fonamentalment en els cicles formatius de grau mitjà en Manteniment Electromecànic i Gestió Administrativa; i de grau superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, Administració i Finances, Màrqueting i Publicitat i Comerç Internacional. Cada estudiant realitzarà una estada de 1.000h que serà recompensat/da amb una beca salari per l’empresa que l’aculli.